Biên bản cuộc họp của cộng đồng dòng tộc họ Nguyễn Việt Nam quý I 2014

Chủ nhật - 27/10/2013 03:46
BIÊN BẢN LÀM VIỆCVề việc hợp tác trao đổi thông tin hoạt động dòng họ giữa Trung tâm UNESCO nghiên cứu văn hóa dòng họ với các tổ chức đại diện dòng họ Nguyễn Việt nam tại Hà Nội và gợi ý tham vấn về sự cần thiết phải hiệp thương để hợp nhất các tổ chức này
Biên bản cuộc họp của cộng đồng dòng tộc họ Nguyễn Việt Nam quý I 2014
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
----------   *****   ----------
 
 
BIÊN BẢN LÀM VIỆC
Về việc hợp tác trao đổi thông tin hoạt động dòng họ giữa Trung tâm UNESCO nghiên cứu văn hóa dòng họ với các tổ chức đại diện dòng họ Nguyễn Việt nam tại Hà Nội và gợi ý tham vấn về sự cần thiết phải hiệp thương để hợp nhất các tổ chức này
 
Thực hiện Kế hoạch làm việc năm 2013 của Trung tâm, hôm nay ngày 27 tháng 10 năm 2013 tại Hà Nội, Trung tâm UNESCO nghiên cứu văn hóa các dòng họ VN đã tổ chức buổi gặp mặt và làm việc với các tổ chức đại diện dòng họ Nguyễn VN tại Hà Nội với chủ đề chính là: Giới thiệu kế hoạch hoạt động của TT năm 2013 và dự kiến hoạt động năm 2014… Bàn việc hợp tác trao đổi thông tin hai chiều trong nghiên cứu văn hóa dòng họ với các tổ chức đại diện dòng họ Nguyễn nhằm nâng cao chất lượng thông tin chính thống cũng như hiệu quả của các hoạt động dòng họ; Trao đổi và tham vấn các kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn các hoạt động dòng họ của các dòng họ lớn trên cả nước đã hình thành tổ chức đại diện đi vào hoạt động ổn định đã có thâm niên: Những thành quả đạt được và sức lan tỏa ảnh hưởng trong cộng đồng dân cư của các tổ chức Hội đồng dòng tộc có quy mô cả nước này là không nhỏ, rất đáng được tham khảo và học tập….
  1. Thành phần tham dự:
  1.  Phía Trung tâm UNESCO NCVH các dòng họ VN có:
Ông Nguyễn Văn Thịnh : Phó giám đốc thường trực Trung tâm – Chủ trì buổi họp
Ông Ngô Đức Chiến: Chuyên viên Trung tâm – Thư ký buổi họp
 II.  Phía đại diện các tổ chức dòng họ Nguyễn tại Hà Nội có:
 1/  Đại diện Ban liên lạc UNESCO các dòng họ Nguyễn Việt Nam có:
-   Ông GS.TS. Nguyễn Đình Quang: Trưởng BLL – Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa…
-  Bà BS.CK2. Nguyễn Hồng Nguyên: Phó trưởng BLL – Nguyên Trưởng khoa BV Thanh Nhàn ( Vắng mặt có lý do – Xác nhận ủng hộ chủ trương và sẵn sàng thực hiện nghị quyết của cuộc họp đề ra…)
2/  Đại diện tổ chức Cộng đồng họ Nguyễn Việt Nam có:     
-   Ông TS. Nguyễn Văn Kiệm:  Hội người họ Nguyễn tại Hà Nội ( đã tách ra làm trang riêng honguyenvietnam.vn (  bán sách họ nguyễn )
-   Ông CNKT. Nguyễn Văn Thân: Phó Chủ tịch Hội – GĐ Doanh nghiệp
-   Ông Nguyễn Khắc Long: Thành viên của Hội
-   Ông Nguyễn Văn Minh: Thành viên của Hội
-   Ông TS. Nguyễn Hữu Thi: Người sáng lập - cổng thông tin cộng đồng họ Nguyễn Việt Nam - honguyenvietnam.org
3/  Đại diện Hội đồng dòng tộc Nguyễn Bặc có:
-    Ông Ths. Nguyễn Văn Sở: Chủ tịch HĐ. Nguyên chủ nhiệm khoa – Học viện Quốc tế.
-   Ông CNKT. Nguyễn Duy Đô: P. Chủ tịch HĐ – Nguyên chuyên viên cao cấp NH Nông nghiệp Việt Nam
4/   Đại diện Hội đồng dòng tộc Nguyễn Phúc gốc Huế có:
-    Ông Nguyễn Minh Tâm: Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký – Chuyên viên cao cấp VOV
5/   Đại diện Hội đồng dòng tộc Nguyễn Tỉnh Bà Rịa-Vũng tàu có:
-    Ông Nguyễn Thành Sĩ: Tổng thư ký Hội đồng
6/   Đại diện Chi họ Nguyễn Tỉnh Ninh Bình có:
-    Ông Nguyễn Văn Đào: Ban quản lý di tích Quốc gia nhà thờ Nguyễn Bặc…
7/   Đại diện chi họ Nguyễn Tỉnh Nam Định có:
-    Ông Nguyễn Thế Kỷ:  Nguyên Đại tá Quân Đội; Chi họ Nguyễn Nam Định.
III.   Đại diện các Chính trị gia; Các nhà khoa học chuyên ngành; Các nhà doanh nghiệp, doanh nhân họ Nguyễn là khách mời - Đại biểu chính thức tham gia dự họp:
-   Ông Nguyễn Hồng Quân: Nguyên Ủy viên TW Đảng - Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng
-   Ông GS.TS. Nguyễn Đình Quang: Nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Văn Hóa…
-   Ông Thiếu tướng. Nguyễn Ngọc Lâm: Nguyên Tư lệnh Cảnh vệ…
-   Ông GS.TS. Nguyễn Chương Thâu: Chuyên gia đầu ngành Sử học Việt Nam
-   Ông GS.TS. Nguyễn Võ Kỳ Anh: Viện trưởng Viện nghiên cứu giáo dục sức khỏe…
-   Ông TS. Nguyễn Vi Khải: Nguyên thành viên tổ thư ký Thủ tướng chính phủ…
-   Ông GS.TS. Nguyễn Tá Nhí: Chuyên gia đầu ngành về Hán nôm ( Vắng mặt có lý do – Xác nhận ủng hộ chủ trương và sẵn sàng thực hiện nghị quyết của cuộc họp đề ra…)
-   Ông Nguyễn Văn Đào: Chuyên gia cao cấp Hán nôm – ĐH Tổng Hợp
-   Ông Nguyễn Mạnh Thắng: CTHĐQT-TGĐ Cty CP Đầu tư xây dựng đô thị Sông Đà 7
-  Ông Nguyễn Đức Cây:CTHĐQT-TGĐ Cty CP đầu tư phát triển nhà (CONTRECXIM-HOD)
-   Ông Nguyễn Công Giang: Trưởng đại diện Nikken.jp Tại Việt Nam
-   Ông Nguyễn Mạnh Linh: Trưởng phòng nghiên cứu Phong thủy – Viện quy hoạch kiến trúc và xây dựng Hà Nội.
B.     Nội dung – Chương trình:
I.      Phần I:  Sinh hoạt chuyên đề:
1.   Đại diện Trung tâm UNESCO: Ông Nguyễn Văn Thịnh Thay mặt lãnh đạo Trung tâm báo cáo tóm tắt chương trình, kế hoạch hoạt động của Trung tâm 6 tháng cuối năm 2013 và hướng kế hoạch năm 2014….
2.   Giới thiệu 03 chuyên đề ngắn về nghiệp vụ:
a/   Khai thác thông tin hai chiều trong công tác nghiên cứu văn hóa dòng họ: Nêu bật sự cần thiết, tác dụng và hiệu quả của nó; Giới thiệu công văn số 025-2013/CV-TT ngày 04 tháng 04 năm 2013 của Trung tâm đã gửi tới các dòng họ cả nước mời hợp tác trao đổi thông tin về lịch sử văn hóa các dòng họ Việt Nam…; Giới thiệu về nội dung các bảng thống kê danh mục tư liệu, di sản, dòng họ… TT đã gửi đến các tổ chức dòng họ và hướng dẫn kê khai các bảng thống kê này….
b/   Giới thiệu các phương thức để phối hợp hoạt động giữa TT với Tổ chức đại diện dòng họ Nguyễn có hiệu quả trong hợp tác nghiên cứu khoa học, hoạt động dòng họ…
c/   Nêu bật sự cần thiết phải hợp nhất các Chi phái họ Nguyễn thành một tổ chức đại diện chính thống duy nhất cho dòng họ Nguyễn Việt nam có đủ Tầm hoạt động cả nước…
II.     Phần II:    Ý kiến phát biểu của các đại biểu:
                   1.   Ông Nguyễn Văn Thịnh:
   -   Dẫn đề gợi ý một số nét nổi bật của dòng họ Nguyễn: Điểm lại tình hình lịch sử và những thăng trầm của dòng họ Nguyễn VN; Đặc điểm hình thành và phát triển của dòng họ, nêu các dấu mốc lịch sử đáng chú ý của dòng họ Nguyễn VN. Tầm quan trọng của dòng họ Nguyễn trong mối tương quan với các dòng họ khác; Đặc điểm gia phả của dòng họ Nguyễn… Gợi ý phương thức hiệp thương giữa các tổ chức họ Nguyễn hiện có với nhau
   -   Gợi ý, giới thiệu tầm quan trọng và vai trò của người đứng đầu tổ chức này có tác động như thế nào đến cộng đồng họ Nguyễn và sức lan tỏa của nó…
   -   Giới thiệu các kinh nghiệm mà Trung tâm đã làm với các tổ chức dòng họ khác trong việc
  đề cử nhân sự cũng như tổ chức đại hội bàu ra ban chấp hành các tổ chức Hội đồng dòng tộc có quy mô toàn quốc và có tầm hoạt động cả nước…
  1.  Ông Nguyễn Văn Kiệm: ( đã nghỉ )
   -   Giới thiệu tổ chức của Hội người họ Nguyễn mới ra đời được hơn năm nay, tiếng là Hội nhưng mới có vài người, mới làm được trang web, Hội chúng tôi trong thời gian qua còn rất nhiểu yếu điểm như: Lực bất tòng tâm, tâm nguyện là thế nhưng mới thành lập nên tiềm lực còn rất hạn chế, còn thiếu rất nhiều thứ cả về chuyên môn lẫn tài chính, cơ sở vật chất… Rất cần có sự ủng hộ của các cá nhân tài đức trong họ Nguyễn tham gia cùng chung tay vào …  
   -   Hội đang có ý định xin đề nghị Sở Văn Hóa Hà Nội và Trung Ương cho lấy tục thờ cúng đức Thánh Tản Viên là di sản tín ngưỡng văn hóa phi vật thể, đề nghị UNESCO công nhận như thờ Thánh Gióng, Vua Hùng… Chúng tôi mong hàng năm bà con họ Nguyễn trong và ngoài nước cùng tập hợp tại đền Hạ làm nơi thờ cúng chính thức Tổ tiên họ Nguyễn ta giống như hội Đền Hùng của nước ta vậy… Rất mong như vậy…
   -   Tôi muốn hội nghị hôm nay chúng ta bàu bán như thế nào đó để tập hợp được các chi phái họ Nguyễn vào tổ chức để Hội người họ Nguyễn mạnh đủ sức quy tụ được hết bà con họ Nguyễn trong và ngoài nước…
   -   Mong muốn xây dựng cuốn lịch sử họ Nguyễn VN – Tại sao có lịch sử nước Việt Nam mà không có lịch sử họ Nguyễn ? Rất mong mọi người ủng hộ chủ chương này….
   -   Ở VN lấy ông Tổ là Hùng vương thì tại sao Họ Nguyễn lại không có ông Tổ, chúng tôi đề nghị lấy đức Thánh tản viên Nguyễn Tuấn là một trong tứ bất tử của Việt Nam, là vị thánh hàng đầu làm ông Tổ của họ Nguyễn ta – Rất xứng đáng, đề nghị mọi người ủng hộ
   -   Ủng hộ và cần thiết phải hợp nhất các tổ chức đại diện dòng họ Nguyễn trên cơ sở thâu tóm các các chi phái họ nguyễn khác nhau vào tham gia để thành tổ chức họ Nguyễn chung..
  1. Ông GS.TS. Nguyễn Chương Thâu:
  -  Chúng tôi là những người làm công tác nghiên cứu về lịch sử, rất mừng được UNESCO mời tham dự cuộc họp này với 2 mục đích: Bàn về hợp tác trao đổi thông tin, nghiên cứu văn hóa dòng họ; Hợp nhất các tổ chức dòng họ Nguyễn… Tôi cho là rất cần thiết lúc này. Tôi là chi họ Nguyễn Xí - Nghi Xuân-Hà Tĩnh thuộc dòng Nguyễn Bặc, đã tham gia với Hội đồng dòng họ Nguyễn Bặc hơn 10 năm nay, đã cùng với thân tộc nghiên cứu về gia phả dòng họ Nguyễn và đã có Nhà thờ, mộ tổ Nguyễn Bặc là di tích lịch sử cấp quốc gia…
  -   Rất may là A Thịnh đã có sáng kiến triệu tập chúng ta ngồi lại đây để bàn việc chung tay trong nghiên cứu dòng họ Nguyễn, tôi thấy các họ khác đã làm được ra những tài liệu rất quý mà anh Thịnh giới thiệu ra ở đây cho mọi người xem, họ nguyễn ta là họ lớn nhất nước mà chưa có Hội lớn, chưa có những công trình nghiên cứu về họ Nguyễn xứng tầm…Mong trong cuộc họp này chúng ta xác định được chức năng, nhiệm vụ cần làm để cùng nhau chung tay đóng góp cho dòng họ mình thông qua một tổ chức hợp nhất dòng họ cả nước…
  -   Họ Nguyễn ta nên tập hợp các Gia phả, tư liệu Hán nôm để sớm kết nối các chi phái họ Nguyễn với nhau, mong chúng ta có một tập thể làm khoa học nghiêm túc để nghiên cứu về lịch sử họ Nguyễn, để tiến tới nghiên cứu lớn hơn là Tiến trình lịch sử họ Nguyễn trong lịch sử Việt Nam. Nước có Quốc sử thì Họ cũng cần phải có Tộc sử xứng tầm với dòng họ lớn nhất nước như họ Nguyễn ta là đòi hỏi chính đáng phù hợp với tâm nguyện của mọi người… Muốn làm được như vậy phải có một tổ chức thống nhất lớn mạnh với người đứng đầu có đủ Tầm, đủ uy tín và bản lĩnh cùng các thành viên đồng tâm hiệp lực mới làm được, lại thêm có tổ chức UNESCO trợ lưng thì quá tốt rồi… Là nhà khoa học, tôi xin chung tay cùng các vị ngồi đây làm nghiên cứu khoa học về Họ Nguyễn để phục vụ cộng đồng được tốt hơn….
                              4.   Ông Nguyễn Duy Đô
 -   Tôi là phó chủ tịch HĐ dòng tộc Nguyễn Bặc hoạt động đã từ thời UNESCO cụ Song
Tùng đến nay dòng tộc đã nối tiếp được từ Bắc vào Nam nhiều chi họ Nguyễn, nhưng dòng
tộc họ Nguyễn ta hiện nay chưa có Sử - Phả chính thống là do có biến động về tổ chức và
nhân sự lãnh đạo tuổi già, mai một nhiều nên hoạt động có nhiều chệch choạc, anh Sở chủ tịch Hội đồng dòng tộc báo cáo thêm về việc vinh danh cụ tổ Nguyễn Bặc cho xứng tầm với uy danh vị thủ tướng đầu tiên của nước nhà…  
                              5.   Ông Nguyễn Văn Sở:  
  -   Tôi rất mừng được A Thịnh mời dự cuộc họp quan trọng này để bàn bạc công việc họ Nguyễn làm sao để phối hợp được tốt nhất với UNESCO trong nghiên cứu về lịch sử dòng họ Nguyễn; Chúng tôi rất băn khoăn từ nhiều năm nay về dòng họ Nguyễn của chúng ta tiếng là đông nhất nước mà đến giờ vẫn chưa có một tổ chức đại diện thống nhất lớn mạnh như các dòng họ khác đã có…. Ngược lại đang tồn tại mấy tổ chức tự phát mà không liên kết được với nhau vì họ Nguyễn chung… Họ Nguyễn ta rất thiệt thòi… Tôi mừng vì hôm nay chúng ta ngồi đây để bàn việc thành lập một tổ chức đại diện cho dòng họ Nguyễn cả nước với sự giúp đỡ của UNESCO, A Thịnh làm chung gian cho các nhánh hiệp thương với nhau để hợp nhất là việc làm cần thiết nhất lúc này, bà con đang mong mỏi được thống nhất một tổ chức chính thống… Chúng tôi xin sẵn sàng tham gia vào tổ chức lớn này để cùng chung tay với các bác và các chi họ Nguyễn khác gánh vác công việc chung…
  -   Tôi thấy bác Kiệm có đưa ra việc chọn thánh tản viên Nguyễn Tuấn là thủy tổ xa nhất của các dòng họ Nguyễn VN thì cần phải sưu tầm tư liệu hán nôm và các chứng cứ khoa học cổ khác để chứng minh, cần có các nhà nghiên cứu sử học, hán nôm, viện nghiên cứu chuyên ngành tham gia vào để làm sáng tỏ, chúng tôi cũng rất khao khát muốn tìm hiểu lịch sử họ Nguyễn nhưng phải có cơ sở khoa học mới thuyết phục được lòng người …
  -   Tôi thấy bản điều lệ của bác Kiệm đưa ra rất sơ sài và có lỗi về tiếng anh cần phải sửa lại cho đúng…
                               6.   Ông Nguyễn Đình Quang
  -   Tôi rất mừng được A Thịnh mời đến đây dự họp, tôi vui vì được có dịp ngồi với anh  em họ Nguyễn với nhau nhưng rất băn khoăn vì cùng họ nguyễn sao mà bây giờ lắm tổ chức thế, nào chỗ A Cảnh Tú; A Kiệm; A Sở; A Hạ; A Tâm… Chỗ A Tú thì chính tôi làm trưởng ban, thư ký là A Tú, nhưng công việc không chạy…  Mối quan hệ giữa các tổ chức ấy với nhau là như thế nào? Theo tôi hiểu mục đích lập các Hội để làm gì? tôn chỉ mục đích cao nhất của các tổ chức dòng họ là để hiểu mình hơn, hiểu gốc gác Tổ tiên của  mình hơn và cái quan trọng nhất là Đoàn kết tộc họ được với nhau, băn khoăn là không biết đứng ở tổ chức nào để làm trụ, tên gọi như thế nào để hợp lòng người, để hợp nhất được với nhau giữa các tổ chức đã có như chỗ A Sở với A Hạ; A Kiệm với BLL họ Nguyễn VN… Tuy tên gọi có khác nhau nhưng mục đích thì giống nhau, linh hồn cũng là một tại sao không hợp lại được?
  -   Chúng ta đang làm việc tốt đẹp với Tổ tiên, dòng họ, nhưng làm sao để người ta đừng hiểu lầm động cơ của chúng ta đang làm… nên chăng nếu có tổ chức như UNESCO dòng họ cụ thể là A Thịnh đứng ra tập hợp, gắn các vị lại với nhau, đề nghị thống nhất tổ chức, giúp hợp đồng tác chiến để các tổ chức quy tụ lại với nhau như trong mặt trận tổ quốc và không được chống nhau về tôn chỉ mục đích.. Nếu Không hành động thống nhất được thì là cái chỗ để cho người ta cười, khác gì kiềng ba chân đang choãi ra thì không thể hiện được sức mạnh của  họ Nguyễn chúng ta, bởi vậy giờ đây Ba cây phải chụm lại mới thành hòn núi cao…
Tôi xin nhắc lại là phải thống nhất lại với nhau thành một tổ chức mới làm việc lớn được..
                             7.   Ông Nguyễn Võ Kỳ Anh:  
  -   Tôi là họ Nguyễn ở Đức Thọ - Hà Tĩnh, cũng không biết gốc xa của mình ở đâu, trước
đây tôi đã tham gia sinh hoạt với BLL họ Nguyễn chỗ Bác Quang, A Tú nhưng thấy phạm vi rất hẹp, không có mấy kết quả… Tôi rất mừng thấy A Thịnh đã có sáng kiến mời mọi người đến đây ngoài việc trao đổi thông tin, hợp tác nghiên cứu khoa học còn có việc hợp nhất các chi phái họ Nguyễn lại với nhau để gánh vác việc lớn  cho dòng họ cũng rất lớn này.. Tôi thấy các nhánh trước đây đã có làm tự phát, thiếu bài bản thì giờ đây cần tập hợp lại với nhau thì vị thế sẽ khác đúng như bác GS.TS. Đình Quang đã đưa ra ý kiến rất tâm huyết: Dòng họ càng lớn thì càng phải quy tụ nhiều chất xám, nhiều tài năng sẵn có trong họ, đặc biệt càng phải đoàn kết, thống nhất từ ý chí đến hành động như Kiềng ba chân mới vững, mới làm được việc lớn cho Họ, vì mục tiêu trường tồn cho dòng họ Nguyễn…
  -   Tôi nhất trí với quan điểm tổ chức đại diện dòng họ Nguyễn lớn của chúng ta rất cần có người cầm cờ vững trãi, có đủ bản lĩnh, có tư duy sáng tạo, tâm huyết với dòng họ… Để chèo lái con thuyền dòng họ Nguyễn xứng tầm với bề dày lịch sử của họ và ít nhất cũng phải được như các dòng họ lớn khác để phát triển sâu rộng hơn…   Tôi đề nghị hội nghị chúng ta hôm nay đề cử bác Nguyễn Hồng Quân đảm nhận vị trí cầm cờ cho tổ chức và bác Nguyễn Đình Quang, anh Thịnh cùng mọi người tham gia với bác Quân, với uy tín của các bác thì dòng họ của chúng ta sẽ mạnh và có hướng phát triển tốt hơn rất nhiều trong tương lai…
 -   Tôi đồng tình và ủng hộ quan điểm cũng như nội dung của đề án, điều lệ các anh đã soạn ra rất hợp với hình thái hoạt động dòng họ của chúng ta, rất cần phải hợp nhất và củng cố lại càng sớm càng tốt để đảm nhận trách nhiệm chung ở tầm vĩ mô…
                               8.    Ông Nguyễn Văn Thịnh:   
  -   Trước hết xin cám ơn các bác đã tín nhiệm UNESCO và cá nhân tôi – Xong xin các bác cảm thông cho Tổ chức UNESCO là cơ quan nghiên cứu không có chức năng quản lý hành chính các dòng họ do vậy cá nhân tôi chỉ có thể giúp các bác về chuyên môn và giúp đẩy nhanh quá trình hiệp thương để đoàn kết tộc họ, hợp nhất tổ chức trở thành tổ chức đại diện cho dòng họ Nguyễn cả nước vững mạnh sẽ là đối tác nghiên cứu chính thống của UNESCO dòng họ chúng tôi...
  -   Tôi thấy ý kiến phát biểu của các bác là rất sát đáng, phản ánh tâm nguyện chung của mọi người cho thấy tổ chức đại diện họ Nguyễn chúng ta rất cần người chèo lái vững do vậy tôi thấy hai bác Nguyễn Hồng Quân và Bác Nguyễn Đình Quang đảm nhận cho vị trí người lãnh đạo - cầm cờ cho tổ chức dòng họ Nguyễn thống nhất tới đây là phù hợp nhất…
-   Toàn thể hội nghị đều nhất trí 100% việc trước mắt đề cử bác Quân là trưởng, bác Quang là phó ban vận động (sáng lập) tổ chức lâm thời (Ban trù bị) để tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc dòng họ Nguyễn Việt Nam… Hội nghị đã vỗ tay nhiệt liệt chào mừng hai bác và mong hai bác nỗ lực hết sức mình vì dòng họ Nguyễn Việt Nam trường tồn cùng dân tộc…
                             9.   Ông Nguyễn Hồng Quân:
  -   Trước hết cho phép tôi được xin cám ơn các bác đã tín nhiệm tôi, đề cử tôi đứng ra làm người cầm cờ cho tổ chức…
  -   Tôi là chi họ Nguyễn Đình Hải Dương… Khi về nghỉ tôi cũng đã đi tìm hiểu nhiều về dòng họ, gốc gác của mình… Trong quá trình tìm hiểu tôi thấy dòng họ Nguyễn ta là rất lớn nên cũng có nhiều phức tạp về lịch sử, về sinh hoạt dòng họ và các mặt khác… Cần nhiều thời gian và công sức chung tay làm mới được… Tôi thấy mừng là có A Thịnh UNESCO làm chung gian hòa giải để tổ chức hiệp thương thống nhất các tổ chức lại với nhau thành một tổ chức lớn mạnh tầm cả nước là tốt nhất lúc này…
   -   Nếu họ Nguyễn của mình có được một tổ chức chung đoàn kết được rộng lớn đông đảo bà con họ Nguyễn cả nước lại thì tốt quá – Tôi tâm tư là như vậy, nhưng nếu các bác đi trước là những người đang hoạt động nên hiệp thương với nhau để cùng thống nhất mục đích, tổ
chức, tên gọi, cùng chung ý chí đến hành động mới có sức mạnh để lôi kéo, gắn kết được mọi người lại với nhau, có niềm tin hoạt động mới có kết quả…
   -   Chúng ta là hậu duệ của Tổ tiên, hàng năm đến ngày giỗ Tổ chúng ta đứng vái Tổ mà trong lòng không yên, lòng người còn phân tán bởi nhiều tổ chức… Chắc chắn Tổ tiên sẽ không vui. Vậy thì chúng ta ngồi đây phải suy nghĩ làm sao đừng để Kính chả bõ phiền Tổ tiên của chính chúng ta…
   -   Tôi thấy rất băn khoăn ở chỗ các bác đã có nhiệt tình, có hoạt động trước rồi, đã tập hợp được một nhóm cộng đồng họ Nguyễn rồi (Mặc dù là cộng đồng rất nhỏ, chưa thể là đại diện cho cả nước được…) thì việc ta hiệp thương với nhau, bàn thống nhất mục đích, tổ chức, tên gọi như cuộc họp mở đầu ngày hôm nay là chủ trương đúng đắn. Trước hết mình nên xưng ra một tổ chức trù bị nào đó rồi mình liên lạc với mọi người, với các chi họ Nguyễn trên toàn quốc, ta làm công bộc để chắp nối thông tin, gắn kết mọi người lại với nhau, mọi chi họ với nhau (Ta chưa tổ chức được đại hội toàn quốc để được mọi người suy tôn, các chi họ cả nước suy tôn nên không thể trên mọi người, trên các chi họ được…). Tổ chức mới này sẽ làm chức năng của một tổ chức quá độ trong thời gian chuyển tiếp đến đại hội toàn quốc để chính các chi họ cả nước bàu ra một tổ chức chính thức thì danh mới chính, ngôn mới thuận được và như thế mới chấm dứt được cảnh tự phát tổ chức như trước đây… Tôi rất tâm đắc với ý kiến của bác Quang nên thống nhất tổ chức trên cơ sở các bác đang gọi là đương chức nên ngồi lại vì Tổ tiên, vì tương lai dòng họ để bàn bạc tích cực, thực tâm đi đến thống nhất trong một tổ chức với sự giúp đỡ của UNESCO, A Thịnh, Tôi và bác Quang sẵn sàng cùng tham gia vào tiến trình hòa hợp này … Nếu có sự thống nhất cao, hiệp thương thành công thì đầu xuôi, đuôi mới lọt  được…
                                10.   Ông Nguyễn Vi Khải
  -   Tôi là dòng họ Nguyễn Phúc ở Lý Nhân - Nam Định, Tôi thấy ý kiến của bác Đình Quang, Hồng Quân, A Thịnh… Là xác đáng, tôi đọc thấy trong bản đề án có rất nhiều việc phải làm và cần làm, đây là công trình lớn tầm vĩ mô cần làm nên cần phải thảo luận cho kỹ từng câu chữ, tiêu chí, cần đề cao tính pháp lý để có cơ sở thực hiện…
   -   Tôi nghĩ tổ chức của chúng ta là tổ chức tương đương Hội như Hội đồng hương…  Là tổ chức tự nguyện thì tiêu chí làm việc phải gắn với 3 chữ T: Tâm huyết – Trí tuệ - Trách nhiệm để làm phương châm làm việc cho có hiệu quả xứng tầm với bề thế của dòng họ Nguyễn ta, phù hợp với tính chất hoạt động của chúng ta. Việc hình thành các tổ chức trước đây làm mò mẫm cũng là bình thường thôi... Hội nghị hẹp này hôm nay có sự trợ giúp của UNESCO là một tổ chức văn hóa nhân loại giúp chúng ta làm những việc cao thượng vậy thì mọi người cần nêu cao trách nhiệm của mình để chung tay gánh vác sự nghiệp lớn của dòng họ Nguyễn dưới sự bảo trợ về chuyên môn của UNESCO là rất cần thiết…
   -   Tôi nhất trí với các bác đề cử bác Quân, bác Quang đứng ra cầm cờ và mời thêm cả người đương chức, người trẻ nữa vào làm thì sẽ tận dụng được công nghệ và chất xám giúp cho nâng cao chất lượng công việc… Không nên để toàn người về hưu làm…
                                11.   Ông Nguyễn Mạnh Thắng
   -    Xin cám ơn các bác đã mời dự và phát biểu: Như các bác đã nói trước rồi theo tôi công việc dòng họ của chúng ta đặt ra là rất lớn đòi hỏi nhiều công sức về chuyên môn và tài chính: Về chuyên môn ta phải làm từng bước một để gỡ dần với một lộ trình và kế hoạch rõ ràng để đáp ứng đòi hỏi của các chi họ như: Việc thống kê các nhánh họ Nguyễn chi nào đã có gia phả, chi nào chưa có; kế hoạch giúp họ như thế nào trong ghép nối hệ tộc, giúp làm gia phả cho các chi họ… Rất nhiều việc phải làm đòi hỏi phải có kinh tế, rồi trụ sở ở đâu cũng phải tính đến để tìm nguồn tài chính ổn định mới làm được việc rất lớn này… Cần kêu
gọi hảo tâm của mọi người, rồi nghĩa vụ tài chính của các chi họ thành viên, làm các dịch vụ khác nữa để có nguồn thu thường xuyên, không thể chông chờ vào riêng sự hảo tâm được… Việc này cần đặt ra để mọi người đóng góp bình đẳng thì mới làm được, tôi xin tình nguyện tham gia cùng các bác, tôi nhất trí cao với việc đề cử bác Quân, bác Quang lãnh đạo tổ chức..
                           12.   Ông Nguyễn Minh tâm :  
  -   Tôi là dòng Nguyễn phúc gốc Huế là một dòng họ có nhiều thăng trầm trong lịch sử cận đại, rất mừng do có sự cởi mở về chính sách gần đây mà dòng họ nhà Vua của chúng tôi mới có điều kiện khôi phục truyền thống văn hóa dòng họ, dòng họ rất cảm động về tấm lòng của nhân dân đã bí mật cất giữ được những di vật của triều đình để hình thành Bảo tàng Triều Nguyễn trong lòng dân ở Thành Sơn Phòng nơi Vua Hàm Nghi khởi nghiệp phong trào cần vương ở Hương Khê; Rồi nhà nước đầu tư tiền của để khôi phục Lăng miếu Triều Tường, rồi tạc tượng chúa Nguyễn Hoàng ở Quảng Trị… Ban LL Nguyễn phúc chúng tôi vừa khánh thành nhà thờ vọng ở Sóc Sơn Hà Nội… Bản thân bố tôi là Tôn Thất Vỹ đã đi theo cách mạng thời tiền khởi nghĩa… Họ Nguyễn Phúc là dòng họ có đầy đủ gia phả liên tục của 9 Chúa – 13 Vua nối tiếp cho đến đời các con cháu ngày nay… Chúng tôi thuộc dòng họ Nguyễn Bặc, nay nhất trí theo quan điểm của các bác gia nhập tổ chức họ Nguyễn cả nước…
   -   Tôi nhất trí hoàn toàn với việc hội nghị hôm nay đề cử hai bác Hồng Quân và Đình Quang làm lãnh đạo cầm cờ đại diện cho toàn thể họ Nguyễn Việt Nam ta.
                            13.   Ông Nguyễn Thành Long : 
   -   Tôi là thành viên của Hội bác Kiệm đây, với ý nguyện thành lập hội với cái tên Hội những người họ nguyễn VN là chung nhất để giao lưu, chúng tôi đã có lập ra trang web, trang fbook hoạt động đã 1 năm nay do A Minh và A Thi MN lập ra đơn giản vậy, thống nhất lấy Nguyễn Tuấn làm ông tổ chung…
   -   Tôi nhất trí với quan điểm của các bác đã phát biểu trước, ủng hộ việc thống nhất một tổ chức dòng họ Nguyễn đại diện cho họ Nguyễn cả nước do bác Quân và bác Quang lãnh đạo.
                          14.   Ông Nguyễn Văn Thân
   -   Tôi thấy các bác, các anh có rất nhiều ý kiến cũng là những suy nghĩ trăn trở hàng đêm của anh em chúng tôi, Hôm nay có cả anh ruột tôi cũng tham gia cuộc họp này, chúng tôi hoàn toàn nhất trí và mong muốn như các bác thôi, nguyện vọng tham gia tổ chức để tìm gốc gác của mình, khi bắt đầu tham gia chỗ bác Kiệm, đặc biệt là anh em trẻ có lập ra duy nhất một trang web, febook để làm cơ sở giao lưu thì quá đơn giản..  Nếu như hoạt động mà nó cứ manh múm như thế, tiềm năng và nguồn lực không có thì không thể đáp ứng được yêu cầu đặt ra cho một tổ chức dòng họ, nhất là dòng họ lớn nhất nước như dòng họ Nguyễn ta. Nếu hôm nay hội nghị quyết định hình thành tổ chức tên gọi như thế nào cũng được nhưng đã đại diện cho tất cả những người họ Nguyễn Việt nam thì phải hội đủ các nguồn lực cần thiết phải có, nếu không có đủ thì rất khó làm hoặc không làm được, như các anh các bác đã nói nhiều rồi. Chi họ Nam Định của chúng tôi xin tình nguyện tham gia bằng cái tâm của mình, xin đóng góp bằng tất cả những gì mình có để đạt mục đích tìm lại được nguồn gốc của mình… Để làm cho Họ Nguyễn ta cũng được như các họ khác, tôi rất buồn phải nói ra điều này bởi họ Nguyễn ta rất đông, rất lớn mà chỉ mong có được sự đoàn kết nhất tâm như các họ khác thôi cũng đã quý lắm rồi, rất mong A Thịnh, UNESCO tác động, giúp đỡ thật tích cực vào…
                         15.    Ông Nguyễn Công Giang:   
   -   Tôi là dòng Nguyễn Công rất mừng có mặt tại đây, được nghe các ý kiến quý báu, kêu gọi sự đoàn kết rất tâm huyết của GS.TS Quang và các bác đã tâm sự, bản thân tôi là lớp trẻ, xin sẵn sàng nhận trách nhiệm sát cánh và nối tiếp các bác đóng góp cho dòng họ Nguyễn ta
phát triển trường tồn… Tôi nhất trí và vui mừng khi thấy bác Quân và bác Quang nhận trọng trách trước họ… Mong A Thịnh, tổ chức UNESCO các dòng họ giúp đỡ tích cực hơn nữa…
                         16.   Ông NguyễnThành Sĩ:
   -  Tộc Nguyễn Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, chúng tôi rất mừng và vô cùng phấn khởi được ngồi tại đây dự một cuộc họp lịch sử của dòng họ Nguyễn ta do A Thịnh UNESCO tư vấn
giúp cho dòng họ chúng ta được thống nhất về một mối, để sát cánh cùng các dòng họ khác hợp tác chặt chẽ với UNESCO là một tổ chức văn hóa lớn nhất của Thế giới rất có uy tín chịu đứng ra giúp cho công tác nghiên cứu văn hóa dòng họ của họ ta … Chính là ước nguyện và sự mong mỏi bấy lâu của bà con họ Nguyễn không riêng gì ở Tỉnh của chúng tôi. Tôi thấy đây là cơ hội hiếm có mang tính lịch sử rất mong các bác ủng hộ hết minh, cùng chúng tôi sát cánh bên nhau nhiệt tình hoạt động vì dòng họ Nguyễn của chúng ta…
                         17.   Ông Nguyễn Mạnh Linh:
   -   Thưa các bác Cháu rất vui hôm nay được tham dự cuộc họp, cháu nghiên cứu phong thủy từ nhỏ nhưng lại bị đứt mất gia phả do hoàn cảnh chiến tranh bị thất lạc, nhà cháu chỉ biết được có 5 đời thôi… Rất mong được các bác và tổ chức dòng họ Nguyễn giúp cho cháu được ghép nối hệ tộc là nỗi mong mỏi lớn nhất của gia đình cháu… Cháu rất mừng thấy các bác ai cũng thể hiện rõ quyết tâm thống nhất dòng họ Nguyễn với đề cử bác Quân, bác Quang lãnh đạo… Cháu xin ủng hộ hoàn toàn nghị quyết của cuộc họp hôm nay.
                        18.  Ông Nguyễn Văn Sở:
   -   Tôi xin thay mặt Hội đồng dòng tộc Nguyễn Bặc – Xin kính mời các bác vui lòng về dự lễ giỗ tổ Nguyễn Bặc ngày 15 tháng 10 âm lịch tới đây tại Thôn Vính Linh - Xã Gia Phương – Huyện Gia Viễn – Tỉnh Ninh Bình… Rất hận hạnh được đón tiếp các bác…
                          19.    Ông Nguyễn Văn Minh :
   -   Thưa các bác cháu là Minh ở Hà Tây cũ, Cháu xin lỗi các bác đã đến muộn, nhưng cháu đã nghe được một số ý kiến về cuối cuộc họp đầy tâm huyết của các bác cháu rất cảm động và xin chúc mừng họ Nguyễn ta đã được thống nhất dưới sự lãnh đạo của bác Quân,  bác Quang, cháu xin chấp hành nghị quyết của cuộc họp hôm nay.
                          20.    Ông Nguyễn Hữu Thi:
   -   Đã nhận được giấy mời họp xong do ở xa (TP.HCM) không ra dự họp được có gửi mail bày tỏ quan điểm của mình như sau: ( coppy nguyên văn)
   -   Là người tham gia từ đầu vận động thành lập ra Hội người họ Nguyễn ( cộng đồng họ Nguyễn Việt Nam ) và cũng là người sáng lập từ đầu trang web: www.honguyenvietnam.org và www.honguyen.vn với tư tưởng ban đầu là:  “ Chia sẻ và kết nối cộng đồng họ Nguyễn chúng ta, xây dựng kênh thông tin, lưu trử thông tin, liên kết các chi, các nhánh họ Nguyễn trên toàn quốc lại thành một cộng đồng thống nhất, vững mạnh, để cùng chia sẻ thông tin dòng họ, thông tin gia phả, tôn vinh các giá trị văn hóa cộng đồng họ Nguyễn, các giá trị lịch sử hình thành và động viên khích lệ những người con họ Nguyễn hiện tại. Nay, trên tinh thần đó, tôi sẻ hoàn toàn ủng hộ các cá nhân, tổ chức, đoàn thể, có khả năng cầm cờ, xây dựng, và phát triển được cho họ Nguyễn chúng ta 1 tổ chức chính tông, hoạt động trên tinh thần thiện nguyện, tâm huyết, và đoàn kết. Trên tinh thần cá nhân và có sự ủng hộ của UNESCO, tôi rất mong các anh, các chị, các chú, các bác có địa vị xã hội và có tinh thần vì cộng đồng, cùng chung tay với nhau để phát triển và xây dựng họ Nguyễn chúng ta một cách đoàn kết, vững mạnh và chính trực. "  
   -   Với quan điểm trên – Tôi xin hứa sẽ tham gia phụ trách từ thiết kế đến quản trị trang thông tin của cộng đồng họ Nguyễn Việt Nam một phát triển bền vững và sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi tổ chức mới phân công….
 
                      21.    Ông Nguyễn Văn Thịnh: Kết luận Hội Nghị:
  -   Kính thưa các bác, cuộc họp hôm nay của chúng ta đã thành công rất tốt đẹp, đã hoàn
thành được hết nội dung cuộc họp theo kế hoach đã đề ra với phần thảo luận rất sôi nổi và những ý kiến rất chân tình..
  -   Phía Trung tâm UNESCO văn hóa dòng họ đã phổ biến và gửi đến các bác bản kê hướng
 dẫn sưu tầm tư liệu, mong các bác triển khai sâu rộng trong chi họ của mình; Thay mặt Trung tâm xin cám ơn sự tin tưởng vào tổ chức UNESCO và sự hưởng ứng nhiệt tình của các bác trong việc hợp tác nghiên cứu khoa học, khai thác thông tin hai chiều và các hoạt động dòng họ khác với Trung tâm …
   -   Phía Dòng họ Nguyễn: Hôm nay chúng ta đã được nghe những ý kiến đầy tâm huyết của tất cả các bác ngồi dự họp tại đây… Tất cả các ý kiến đều tỏ ra hết sức quan ngại trước tình trạng họ Nguyễn ta hiện đang phân tán bởi mấy tổ chức tự phát đã ra đời cùng tồn tại trong những năm qua, tuy có làm được một số việc nhỏ mới ngoài lề thôi, xong do hoạt động tự phát, mò mẫm theo chủ quan của mình, không có nghiệp vụ chuyên môn bài bản, nên không vạch ra được những tiêu chí cụ thể, chiến lược, đường hướng rõ ràng, lại không hề hợp tác với nhau, thậm trí còn chống nhau nên không thể đáp ứng được yêu cầu chung của hoạt động dòng họ lớn đặt ra hiện nay. Do đó không thể gánh vác được trọng trách của một tổ chức đại diện cho dòng họ Nguyễn cả nước, gây thiệt thòi, mất đi nhiều cơ hội cho dòng họ, làm bức xúc cho tất cả bà con dòng họ Nguyễn cũng như những đại biểu ngồi đây…
   -   Các ý kiến đều cho thấy trách nhiệm phải hình thành một tổ chức thống nhất cho dòng họ Nguyễn là việc cần làm ngay; Cần xây dựng bộ điều lệ, quy chế hoạt động cho tổ chức mới thật chặt chẽ với các tiêu chí, chiến lược rõ ràng, vạch ra lộ trình và kế hoạch thực hiện nghiêm túc từ chuyên môn đến các nguồn lực đảm bảo cho thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược đặt ra như nhân sự, tài chính, cơ sở vật chất, cơ sở pháp lý….
   -    Trước mắt, theo tôi thì tổ chức lâm thời hoạt động chỉ như một ban trù bị để cùng các tổ chức hiện hữu tiến tới tổ chức Đại hội toàn quốc của những người họ Nguyễn Việt Nam…
   -   Chúng ta đã thể hiện sự nhất trí cao với việc đề cử bác Nguyễn Hồng Quân và bác Nguyễn Đình Quang vào vị trí lãnh đạo trưởng và phó của tổ chức lâm thời mới của dòng họ Nguyễn. Để tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc – Bàu ra tổ chức đại diện cho dòng họ Nguyễn Việt Nam còn rất nhiều việc phải làm, phải lao tâm khổ tứ nhiều, đòi hỏi sự thống nhất đồng tâm hiệp lực của mọi người, ít nhất là những quý vị ngồi đây cần nêu gương trước tiên… Hội nghị mong rằng hai bác bằng tâm huyết và lòng nhiệt tình của mình với dòng họ Nguyễn, bắt đầu từ hôm nay hai bác giành nhiều thời gian hơn nữa cho dòng họ, cùng sát cánh với mọi người ngồi đây, ta cùng đẩy nhanh, mạnh và vững chắc các hoạt động của dòng họ Nguyễn để sánh vai với các dòng họ khác trên con đường bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống dòng họ trong cuộc sống đương đại, giúp cho Gia đình, dòng tộc Nguyễn luôn hạnh phúc trường tồn cùng dân tộc…
   -   Buổi họp sau sẽ do bác Nguyễn Hồng Quân chủ trì, chúng ta sẽ bàn tiếp phần kỹ thuật của tổ chức như: Lập Văn phòng làm việc, trang bị cơ sở vật chất ban đầu; Biên chế bộ máy giúp việc, nhân sự cho các vị trí lãnh đạo; Bàn luận thông qua dự thảo điều lệ lâm thời; Xác định mục tiêu chiến lược; Đặt ra lộ trình tiến tới đại hội toàn quốc để bàu ra tổ chức chính thức; Lên kế hoạch thực hiện….
   -   Cuộc họp hôm nay của chúng ta đã kết thúc tốt đẹp trong tình đồng tộc với quyết tâm nêu cao đoàn kết tộc họ làm chủ đạo sẽ giúp cho chúng ta hoàn thành mọi công việc đặt ra…
         Xin kính chúc sức khỏe các bác, xin hẹn các bác vào buổi họp sau do bác Nguyễn Hồng Quân điều hành – Thời gian và địa điểm họp tới sẽ thông báo sau.
  • Buổi họp kết thúc lúc 11h00 cùng ngày./.
 
               CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP
 
  1. Ông Nguyễn Văn Thịnh:
 
25.  Ông Nguyễn Văn Đào:
 
02.   Ông Nguyễn Văn Kiệm: ( đã nghỉ )
 
 03.   Ông GS.TS. Nguyễn Chương Thâu:
 
 04.  Ông Nguyễn Duy Đô:  
 
 05.   Ông Nguyễn Văn Sở:  
 
 06.   Ông Nguyễn Đình Quang
 
 07.  Ông Nguyễn Võ Kỳ Anh:  
 
 08.   Ông Nguyễn Hồng Quân:
 
 09.   Ông Nguyễn Vi Khải
 
 10.   Ông Nguyễn Mạnh Thắng:
 
 11.   Ông Nguyễn Minh tâm :  
 
 12.   Ông Nguyễn Thành Long : 
 
 13.   Ông Nguyễn Văn Thân
  
 14.   Ông Nguyễn Công Giang:   
  
 15.   Ông Nguyễn Thành Sĩ:
  
 16.   Ông Nguyễn Mạnh Linh:
  
 17.   Ông Nguyễn Ngọc Lâm:
 
 18.   Ông Nguyễn Văn Minh:
 
 19.   Ông Nguyễn Đức Cây:
 
 20.   Ông Nguyễn Thế Kỷ:
 
 21.   Ông Nguyễn Hữu Thi:
  
 22.   Bà Nguyễn Hồng Nguyên:
 
 23.   Ông Nguyễn Văn Thịnh: Kết luận Hội Nghị:
 
 24.   Ông Ngô Đức Chiến: Thư ký hội nghị:

Những người thống nhất có tên trong biên bản đã ký.

Tác giả bài viết: honguyenvietnam.org

Nội dung thuộc bản quyền của © Tạp chí điện tử Họ Nguyễn Việt Nam
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://honguyenvietnam.org là vi phạm bản quyền
-------------------------------------------------
Tài khoản nhận tài trợ đóng góp cho các hoạt động thiện nguyện, hoạt động xây dựng phả hệ, dịch phả sử và kết nối thông tin các chi tộc:
Số tài khoản: 0907097567 - Ngân hàng MB Bank - Chủ tài khoản: Ts Nguyễn Hữu Thi ( Người sáng lập và đại diện điều hành honguyenvietnam.org )
( Xin vui lòng ghi rỏ nội dung ck:  tài trợ quỹ Tấm Lòng Vàng Honguyenvietnam.org )

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập24
  • Hôm nay7,355
  • Tháng hiện tại245,953
  • Tổng lượt truy cập11,448,616
Dang Ky Thanh Vien Họ Nguyễn Việt Nam
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
 
Group Facebook Họ Nguyễn VN
Mail Sever
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây