Số tiền hiện tại là:
VND

Tài khoản tiếp nhận đóng góp cho quỹ cộng đồng HNVN
Chủ tk đại diện: Nguyễn Hữu Thi
Ngân hàng MB Bank: 0907097567
Momo: 0907097567
Zalo Pay: 0907097567
VN Pay: 0907097567
( Vui lòng ghi rỏ: Tài trợ quỹ cộng đồng họ Nguyễn VN)