HĐTS TỘC NGUYỄN HỮU GIA VIỄN XIN ĐÓNG GÓP BỔ SUNG GIA PHẢ

Thứ hai - 05/04/2010 04:46
Có không ít chi Họ Nguyễn, thậm chí trong Tộc Nguyễn Đại Tông có nguồn gốc từ Gia Viễn: Nho Quan – Gia Viễn, Gia Hưng: nay là Gia Miêu Ngoại Trang cũng vậy và một số chi tộc nữa ở tp. Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Bình...vv

Hiện nay chúng tôi thay mặt Tộc Nguyễn Đại Tông chúng ta phát mọi người cùng nhau đóng góp để một ngày nhanh chóng sửa sai và bổ sung thêm chi họ nhà mình nói chung và các chi họ trực hệ nói riêng. Dẫu tôi sưu tra rất nhiều sách vở, các kết quả nghiên cứu từ các viện nghiên cứu thực hành gia phả: điển hình như viện hán nôm, viện nghiên cứu gia phả,… và rất nhiều thông tin hữu ích từ các chi họ tộc mình. Vậy nhưng không hiểu sao không để ý mà kịp thời chấn chỉnh. Thời gian vừa qua tôi luôn nghĩ chúng ta rất hãnh diện hậu duệ - miêu duệ của các tiền nhân – vãn bối. 

Nay thân là miêu duệ Nguyễn Hữu Nam, tức Bảo Nam đời thứ 36 của trực hệ Tiền Tổ Nguyễn Thước (Phước) chuyền xuống Thượng Tổ Nguyễn Biện và Hậu Tổ Hào Lương Hầu Nguyễn Hữu Hào và là hậu duệ đời thứ 5 của Cụ Tổ Nguyễn Hữu Chiêm. Nay đính chính những phần mà các Chi Họ Nguyễn có chung thủy tổ, Nhị Tiền Tổ Nguyễn Bặc đang ghi chép sai lệch và xin chỉnh lại như sau:
1/ Nguyễn Bặc là con trai Nguyễn Thước (là đúng)
2/ Nguyễn Thước là một Nha tướng (931-937) của Dương Đình Nghệ  (là đúng)
3/ Nguyễn Thước, một Nha tướng (939-944) của Ngô Quyền (là đúng)
4/ Nhiều ý kiến cho rằng Nguyễn Bặc chính là thuỷ tổ của dòng họ Nguyễn. ( Hiện tại là đúng, vì Tộc Nguyễn Đại Tông chúng ta chưa có đủ tư liệu chứng minh vào khoảng trên dưới 20 đời tính từ Nguyễn Phu  anh trai họ của Nguyễn Phóng làm thứ sử giao châu. Nên Tộc Họ chúng ta nói chung có đủ các tài liệu lịch sử, tư liệu phổ gia đã chứng minh được rõ lai lịch, quê hương, thân mẫu và các công trạng được sử cũng ghi chép và lưu truyền về Đức Thái Tể Định Quốc Công Thần Triều Đinh – Nguyễn Bặc  được xem là Thủy Tổ của cả Tộc Họ Nguyễn – Gốc Ninh Bình “là đúng”)
5/ Sử ghi, con Nguyễn Bặc là Nguyễn Đê (hay Đệ) làm quan nhà Tiền Lê và tham gia cùng Đào Cam Mộc đưa Lý Công Uẩn lên ngôi sau khi Lê Ngọa Triều chết vì thời Lê Long Đĩnh làm lòng dân căm phẫn nên thời phải thế. (là đúng)
6/ Theo gia phả họ Nguyễn, con cháu của Nguyễn Bặc, Nguyễn Đê di cư vào làng Gia Miêu, huyện Tống Sơn, Thanh Hóa , quảng bình, quảng nam và sài gòn gia định và là tổ tiên của các chúa Nguyễn. (là đúng)
7/ Một số nguồn tài liệu gia phả khác còn ghi trong số con cháu trực hệ của Nguyễn Trãi là Nguyễn Công Duẩn (là sai). 
Đúng là phải nói Nguyễn Trãi là chi trên vì dòng Nguyễn Trãi là dòng Nguyễn Bát Sách sau truyền xuống tới Nguyễn Ứng Long - nhà ta chép là Nguyễn Long là để dấu vì nhà ta sợ bị chu di tam tộc ma chỉ dấu được một người con của Nguyễn Trãi và người nuôi là tổ Nguyễn Biện là em họ Nguyễn Phi Khanh cho nên trực hệ nhà ta sau này một số chi bôi xóa gia phả là như thế. Hiện nay cac cửa họ Nguyễn Hữu là truyền nhân trực hệ Nguyễn Biện, tự là Tiến (tức là con cháu Nguyễn Công Duẩn) đều thờ Nguyễn Trãi là Thủy Tổ (là đúng)
8/ Dòng họ nguyễn nhà ta nói chung và đích thân Thượng Tổ Nguyễn Biện và hậu duệ nhà ta có công với tổ ứng long, và là người  thân sinh ra nguyễn trãi nên dòng họ nguyễn trãi có di huấn trong gia phả “ nguyễn biện có công với tổ ứng long…, “ sau này con cháu dòng nguyễn trãi phối thờ cả cụ nguyễn biện trực hệ nhà ta, sau khi họ biết được nguyễn biện còn thủy tổ là Tể Tướng - nguyễn bặc nên con cháu họ ở trên cao bằng tận mắt cha tôi là Nguyễn Văn Toản – sinh năm 1956 đã chứng kiến họ Đàm – Bế hiện nay vẫn thờ Nguyễn Bặc. Hiện nay các chi họ Nguyễn Trãi cùng nhau hướng về cội nguồn,  cùng thờ cụ Nguyễn Bặc là rất đúng và cùng đoàn kết một lòng vì có câu” công sinh, không bằng công dưỡng” và nhà ta ở ninh bình cũng có câu “ bán anh em xa, mua láng giềng gần” hay công trồng là công ..? mà có công làm cỏ mới là công ăn”. Nhưng bây giờ quá khứ cũng đã trải qua lâu rồi nhưng chúng ta phải cho họ biết, ta là anh em (là đúng)
9/ Bên cạnh đó các nhà nghiên cứu đã thống nhất rằng thông tin đó (7/) không chính xác mà chỉ do “con cháu Nguyễn Trãi sau khi bị tru di tam tộc phải lẩn trốn đã chép mạo nhận vào dòng họ Nguyễn Gia Miêu để tránh tai hoạ” (là sai ai dám trực tiếp đứng ra nhận tính chính xác này? “đừng nghĩ chết là hết, hãy nhìn lại vụ án đỗ thích bị oan hàng nghìn năm. Cuối cùng kết luận kẻ phản nghịch lại là mụ dương hậu và lê hoàn thông dâm hại đế )
10/ . Tôi là Nguyễn Hữu Nam, tức Bảo Nam chứng minh ngay trong các phòng thuộc tộc nguyễn hữu dật - tổng phòng tĩnh quốc công cũng là dòng xuất phát từ tộc nguyễn hữu gia miêu chúng tôi. cuốn thứ nhất của chúng tôi hơn 300 năm cũng bị sai phần này. cuốn nguyễn hữu tộc - nguyễn khuê, nguyễn hữu toàn, sau này nguyễn hữu quý chắp nối và sao lại vẫn sai và thiếu rất nhiều. ( vì tự dòng họ nhà ta chép vào vì dựa vào những cuốn gia phổ nhà ta ghi lại nên chúng ta cũng tùy tiện sao chép lại mà dẫn đến tai hại như thế này. nhưng nay có công nghệ thông tin, truyền thông mở rộng, gia phả không cần ém hay dấu như xưa nữa hoặc 1 lý do nào đó hay quyền tộc trưởng mới được giữ, thậm chí những cuốn mới bị sửa gần đây cũng là con cháu nhà ta thiếu suy nghĩ nên tùy tiện tới 3 lấn ở 3 cuốn gia phả. Không được đổi cho dòng họ nguyễn trãi sửa hay có ý ghi chép phả của nhà ta hãy nhớ “ kể công là không có công”).
 Theo một gia phả họ Nguyễn: Tiên nguyên toát yếu phổ của Tôn Thất Hân, thế thứ các đời họ Nguyễn ở Gia Miêu, Tống Sơn, Thanh Hóa từ Nguyễn Bặc như sau:
1.    Nguyễn Bặc
2.    Nguyễn Đệ
3.    Nguyễn Viễn
4.    Nguyễn Phụng
5.    Nguyễn Nộn
6.    Nguyễn Thế Tứ
7.    Nguyễn Minh Du
8.    Nguyễn Biện
9.    Nguyễn Sử
10. Nguyễn Công Duẩn (hay Chuẩn) - công thần khởi nghĩa Lam Sơn
11. Nguyễn Đức Trung - đại thần tham gia lật đổ Lê Nghi Dân năm 1460.
..........................................................................
Thay mặt  Tộc Nguyễn Đại Tông – Gốc Ninh Bình. Chúng tôi rất chân thành và kính cẩn Ngài Tôn Thất Hân đã viết cuốn “Tiên Nguyên Toát Yếu Phổ”. 

Tiếp Theo Tôi Nguyễn Hữu Nam, tức bảo nam thay mặt toàn thể bà con Tộc Nguyễn Hữu Gia Viễn trước là Xin kính lỗi trước các anh linh chưa thể hoàn thành phần tiền tổ, sau là muốn ra mắt một  cây Thế phổ tương đối vững chắc của phần thượng tổ và hậu tổ của Tộc Nguyễn Hữu Gia  Viễn như sau:
1/ nguyễn thước (phước), là con của ông? Bà? Chưa chính xác nên tiếp tục sưu tra.  
2/ nguyễn bồ là cả, nguyễn phục thứ hai và nguyễn bặc là con thứ ba của nha tướng nguyễn thước, 
3/ nguyễn đê (đệ), là con trưởng và con thứ 2 là nguyễn đạt (đại). 
4/ nguyễn quang lợi là trưởng, nguyễn viễn thứ hai, nguyễn phúc  lịch là con thứ ba của nguyễn đê thời lê – lý.
5/
6/
7/
8/ nguyễn phụng hiện chưa biết xắp thứ tự thế hệ bao nhiêu? 5?, 6?, 7? Hay 8?
 9/
10/ nguyễn nộn, . 
11/ nguyễn thế tứ, con của nguyễn nộn. 
12/ nguyễn nạp hoa (hòa), là con của nguyễn thế tứ. 
13/ nguyễn công luật, là con của nguyễn nạp hoa. 
14/ nguyễn bát sách là con trưởng, nguyễn hách là thứ hai và nguyễn thánh du (minh du), là con thứ ba  của nguyễn công luật. 
15/nguyễn tác là con trưởng, nguyễn biện là con thứ 3 của nguyễn thánh du. 
16/ nguyễn tác là trưởng có một người con là nguyễn lý  và nguyễn chiếm là con thứ 2 của  nguyễn biện. 
17/nguyễn bá nhung là con trưởng và  nguyễn chư (sử) là con thứ hai của nguyễn chiếm. 
18/ nguyễn mỹ là trưởng và nguyễn công duẩn (chuẩn hay doãn) là con thứ 5 của nguyễn chư (sử). 
19/ nguyễn đức trung là con trưởng của nguyễn công duẩn (chuẩn). 
20/ nguyễn hữu vĩnh là con trưởng và thái hoàng thái hậu nguyễn thị ngọc hằng là con gái thứ 7 của nguyễn đức trung. 
21/ nguyễn hữu đạt (đạo) tức Đạc là con trưởng của nguyễn hữu vĩnh. 
22/ nguyễn hữu dẫn, tự là Nhẫn là con trưởng của nguyễn hữu đạt. 
23/ nguyễn triều văn là trưởng và nguyễn huyền đức là thứ 2 cua nguyễn hữu nhẫn (dẫn). 
24/ nguyễn hứu đô là trưởng và nguyễn hữu dật là con thứ 5 của nguyễn triều văn. 
25/ nguyễn hữu hào là con trưởng của nguyễn hữu dật (con cháu hiện đang sinh sống ở ninh bình, hải dương, quảng bình, huế, bình phước, bình dương, đặk nông...). nguyễn hữu thành tức kính - là cảnh hiện con cháu đang sống rất đông ở hà nội, quảng bình, huế, khánh hòa, đồng nai, bình dương, tp.HCM và một phần đông là ở hải ngoại).
26/ nguyễn hữu thuyên là con trưởng của nguyễn hữu hào.(hiện phân ra 9 phòng và con cháu phát triển rất đông từ nam chí bắc);
27/ có 3 người anh nguyễn hữu danh tự thất tường và nguyễn hữu bác - khâm sai đại thần là con trưởng của nguyễn hữu thuyên. 
28/ nguyễn hữu hòa là con trưởng và hai người danh tự thất tường của nguyễn hữu bác. 
29/nguyễn hữu gia là con thứ ba của nguyễn hữu hòa. 
30/ nguyễn hữu  lư là trưởng và nguyễn hữu hoa là con thứ hai của nguyễn hữu hòa. 
31/ nguyễn hữu nhơn là cả và nguyễn hữu đức (đi vào đàng trong không rõ) là thứ hai của nguyễn hữu lư. 
32/ nguyễn hữu chiêm là con trưởng, nguyễn hữu hằng là thứ hai, nguyễn quý thị danh tự thất tường là thứ ba của nguyễn hữu nhơn. 
33/ nguyễn hữu nhu là trưởng nay phát triển rất mạnh ở quê gốc nay thuộc huyện nho quan, tỉnh ninh bình, nguyễn hữu tuyết là thứ hai nay con cháu phát triển rất đông phân lớn là ở khu vực hoa lư, gia hưng, gia viễn, ninh bình và một người tảo thương là con của ông nguyễn hữu chiêm. 
34/ nguyễn thị nhơ là trưởng nữ an táng tại đồng chăn thôn liên minh xã xích thổ, nguyễn hữu nhởn, tức văn nhởn là trưởng nam con cháu 4 đời liên tiếp nay rất phát triển về đường phục vụ quân đội nhân dân việt nam, nguyễn thị thành (tí) là thứ hai và nguyễn hữu thắng, tức văn thắng là con trai thứ hai chi này đang thay mặt chi trưởng tại quê hương phụng sự cửu huyền thất tổ , một người nguyễn hữu danh tự thất tường cùng cha khác mẹ là thứ 3 (bị mất tích không rõ do loạn lạc). 
35/ nguyễn hữu toản là cả, thứ hai nguyễn hứu thỏa, thứ 3 nguyễn hữu thiệp, thứ 6 là nguyễn hữu thái (mất), thứ 7 là nguyễn hữu thử. 
chi 2 - nguyễn hữu lịch, 
chi 3- nguyễn hữu chiến, nguyễn hữu trường, nguyễn hữu chinh, nguyễn hữu trình, 
chi 4- nguyễn hữu quốc, nguyễn hữu việt, nguyễn hữu hội ...
36/ thiếu úy nguyễn hữu nam, bảo nam là trưởng, thứ 2 là thượng úy nguyễn hữu minh châu, thứ 3 là thượng úy nguyễn hữu thuận, thứ 4 là thượng úy nguyễn hữu văn long, thứ 5 là học viên công binh nguyễn hữu tuấn,.... 
37/ nguyễn hữu (đời thứ 37 có hơn 6 trai và 11 gái)
 

Tác giả bài viết: honguyenvietnam.org

Nội dung thuộc bản quyền của © Tạp chí điện tử Họ Nguyễn Việt Nam
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://honguyenvietnam.org là vi phạm bản quyền
-------------------------------------------------
Xin mời quý bà con cộng đồng cùng chia sẻ và kết nối thông tin với ban biên tập cổng thông tin họ Nguyễn Việt Nam.
Email: info@honguyenvietnam.org

Điện thoại: 0907097567
Zalo Group: https://zalo.me/g/ggupcf777
Facebook Groups: https://www.facebook.com/groups/congdonghonguyen
Fanpage: https://www.facebook.com/honguyenvietnam

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Thống kê
  • Đang truy cập26
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm25
  • Hôm nay8,297
  • Tháng hiện tại244,958
  • Tổng lượt truy cập12,107,008
Dang Ky Thanh Vien Họ Nguyễn Việt Nam
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
 
Group Facebook Họ Nguyễn VN
Mail Sever
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây