(honguyenvietnam.org)- Nguyễn Duy Hiếu nêu gương sáng đội viên thi đua học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy của Liên đội Trường THCS Trương Định (Phước Dân, Ninh Phước). Hiếu nỗ lực học tập đạt ba môn Vật lý cấp huyện và giải ba kỳ thi giải toán trên máy tính Casio cấp tỉnh năm 2013. Với vai trò lớp phó phụ trách học tập lớp 9.1, Duy Hiếu động viên các bạn thi đua học tập tốt. Kết quả học kỳ I, toàn lớp có 35 học sinh đều xếp loại học tập khá giỏi góp phần xây dựng nhà trường đạt chuẩn Quốc gia.
Nguyễn Duy Hiếu (phải) nêu gương sáng đội viên học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy.
Sơn Ngọc