Dòng họ Nguyễn Đình ở Dũng tiến Thường tín Hà nội.

Video giới thiệu về buổi lể đón nhận BẰNG CÔNG NHẬN nhà thờ và con cháu ngãi Nguyễn Đình Đức - Đô chỉ huy sứ, con trai phó tướng Đắc Lộc Hầu Nguyễn Đình Đắt - Đại Chi 5, ở Xóm Bùng, Thôn Dũng Tiến, Huyện Thường Tín, Hà Nội là hậu duệ đời thứ 13 của Thái Sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí.
Toàn nội dung video

Tác giả bài viết: Ban tin tức