Lể thanh minh - chạp 14-3-2014 họ Nguyễn - Năng An - Mộ Đức - Quảng Ngãi.

Video clip ngày chạp thường niên của dòng họ Nguyễn Việt Nam - nhánh họ Nguyễn Năng An tại Thôn Năng An - Xã Đức Nhuận - Huyện Mộ Đức - Tỉnh Quảng Ngãi
Lể thanh minh - chạp 14-3-2014 họ Nguyễn - Năng An - Mộ Đức - Quảng Ngãi.
video Clip

Tác giả bài viết: HNVN

Nguồn tin: honguyenvietnam.org