Danh sách một số trang web về họ Nguyễn
http://thongtintocnguyen.blogspot.com/
http://nguyen-huu.blogspot.com/
http://tocnguyenvanpt.blogspot.com/
http://donghonguyen.com/
http://honguyentrungnghia.vn/
http://nguyendongthuongnong.vn
http://www.nguyenkhoa.org
http://www.nguyentrai.net
http://nguyendu.vn
http://www.nguyenphuoctoc.info
http://nguyenconggiapha.com/
http://nguyenphuoctoc.net/
http://www.nguyenxuan.org/
http://sites.google.com/site/vanhocf...n-quang-son-le
http://nguyenhuu-dongho.net/.
http://www.nguyencanh.com.vn/Trangchu/Trangchu.htm
http://tdnguyenpho.com/home/
http://tdnguyenpho.com
http://nguyenhuyvietnam.com
http://www.nguyendac.com
http://nguyen.nlkm.nl/index.php?co=4...on&tr=2&lng=vn
http://giaphahonguyen.com/
http://hetocnguyentri.info
http://nguyentattoc.com
http://tocnguyenxuan.org/Guest/Default.asp?Lang=vn
http://nguyendogiatoc.0fees.net/
http://nguyendac.com/
http://www.nguyennang.org/family-rec...yen-so---ai-tu
http://nguyenhuyvietnam.com/
http://tocnguyendinh.com/
http://nguyenthiennhan.wordpress.com...1%BB%87n-nhan/
http://tocnguyendinh.com/
http://honguyentrungnghia.vn/
http://nttp.org/index.htm/
http://honguyen.vnweblogs.com/
http://tocnguyenhuuthanhquyt.wordpress.com/
http://nguyenquangtien.somee.com/tomtat.aspx/
http://web.sweetsoft.vn/hetocnguyentri/
http://web.sweetsoft.vn/hetocnguyentri/
http://tocnguyenxuan.org/
Các website họ Nguyễn khác đã xây dựng xin liên hệ để bổ xung link liên kết. Nếu chi tộc nào chưa có muốn xây dựng website xin liên hệ để được tư vấn và trợ giúp
Trân trọng !