Vào ngày 27/10/2013 tại thành phố Hà Nội, dưới sự bảo trợ của UNESCO, ban trù bị cộng đồng dòng tộc họ Nguyễn Việt Nam đã tổ chức cuộc tọa đàm lần thứ nhất. Tại cuộc tọa đàm lần này, các đại biểu đã đưa ra được nhiều ý kiến xây dựng tích cực cho các hoạt động dòng họ.
Vào ngày 22/06/2014 tại thành phố Hồ Chí Minh, cũng dưới sự bảo trợ của UNESCO Việt Nam, kết hợp với một số đại biểu đứng đầu các chi, các nhánh họ nguyễn cùng với những các nhân có tấm lòng kết nối dòng họ Nguyễn đã cùng tham gia cuộc tọa đàm về việc phát triển kết nối và xây dựng cộng đồng dòng tộc họ Nguyễn Việt Nam.
Dưới đây là một số hình ảnh của hai cuộc tọa đàm.
Resigzed Image Click this bar to view the full image.

Resigzed Image Click this bar to view the full image.Qua hai cuộc tọa đàm mang tính ý nghĩa rất lớn này, chúng tôi hy vọng trong thời gian sắp tới, chúng tôi sẻ nhận được nhiều sự đóng góp quý báu cho việc xây dựng cộng động dòng tộc họ nguyễn Việt Nam trong thời gian sắp đến.

BQT họ Nguyễn Việt Nam.
22/06/2014