CỘNG ĐỒNG HỌ NGUYỄN VIỆT NAM WEBSITE
CỘNG ĐỒNG HỌ NGUYỄN VIỆT NAM WEBSITE

|||||||

Lược sử Vương triều Nguyễn

Lược sử Vương triều Nguyễn

Vương triều Nguyễn (1802-1945) được tính từ vua Gia Long - người sáng lập nên triều Nguyễn, đến vua Bảo Đại - vị hoàng đế cuối cùng ở Việt Nam. Tuy nhiên, khi nói đến vương triều Nguyễn, người ta không thể không nói đến 9 đời chúa Nguyễn - tổ tiên của các vị vua Nguyễn sau này, và cũng là những người đã có công khai phá, mở mang bờ cõi về phương Nam.

Đăng lúc: 16-11-2016 02:52:13 PM | Đã xem: 266 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch Sử
Vua Bảo Đại (1926-1945)

Vua Bảo Đại (1926-1945)

Vua Bảo Đại tên là Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy, ngoài ra còn có tên là Thiển. Ông là con độc nhất của vua Khải Định và bà Hoàng Thị Cúc (bà Từ Cung), sinh ngày 23 tháng 9 năm Quý Sửu (22-10-1913).

Đăng lúc: 16-11-2016 02:50:16 PM | Đã xem: 232 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch Sử

Vua Khải Định (1916-1925)

Vua Khải Định tên là Nguyễn Phúc Bửu Đảo, còn có tên là Tuấn, con trưởng của vua Đồng Khánh và bà Dương Thị Thục (Hựu Thiên Thuần Hoàng hậu), sinh ngày 1 tháng 9 năm Ất Dậu (8-10-1885).

Đăng lúc: 16-11-2016 02:49:16 PM | Đã xem: 188 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch Sử
Vua Duy Tân (1907-1916)

Vua Duy Tân (1907-1916)

Vua Duy Tân tên là Nguyễn Phúc Vĩnh San, còn có tên là Hoảng, con thứ 5 của vua Thành Thái và bà Nguyễn Thị Định, sinh ngày 26 tháng 8 năm Canh Tý (19-9-1900).

Đăng lúc: 16-11-2016 02:48:27 PM | Đã xem: 194 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch Sử
Vua Thành Thái (1889-1907)

Vua Thành Thái (1889-1907)

Vua Thành Thái tên là Nguyễn Phúc Bửu Lân, còn có tên là Chiêu, con thứ 7 của vua Dục Đức và bà Từ Minh Hoàng hậu (Phan Thị Điểu), sinh ngày 22 tháng 2 năm Kỷ Mão (14-3-1879).

Đăng lúc: 16-11-2016 02:47:30 PM | Đã xem: 159 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch Sử
Vua Đồng Khánh (1886-1888)

Vua Đồng Khánh (1886-1888)

Vua Đồng Khánh tên là Nguyễn Phúc Ưng Thị, còn có tên là Đường và Biện. Ông là con trưởng của Kiên Thái Vương Nguyễn Phúc Hồng Cai và bà Bùi Thị Thanh, sinh ngày 12 tháng Giêng năm Giáp Tý (19-2-1864).

Đăng lúc: 16-11-2016 02:46:43 PM | Đã xem: 114 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch Sử
Vua Hàm Nghi (1884-1885)

Vua Hàm Nghi (1884-1885)

Vua Hàm Nghi tên là Nguyễn Phúc Ưng Lịch, còn có tên là Minh. Ông là con thứ 5 của Kiên Thái Vương Nguyễn Phúc Hồng Cai và bà Phan Thị Nhàn, sinh ngày 17 tháng 6 năm Tân Mùi (3-8-1871).

Đăng lúc: 16-11-2016 02:45:18 PM | Đã xem: 131 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch Sử

Vua Kiến Phúc (1883-1884)

Vua Kiến Phúc tên là Nguyễn Phúc Ưng Đăng, con thứ 3 của Kiên Thái Vương Nguyễn Phúc Hồng Cai và bà Bùi Thị Thanh. Ưng Đăng sinh ngày 2 tháng Giêng năm Kỷ Tỵ (12-2-1869). Năm 1870 lúc được 2 tuổi, Ưng Đăng được vua Tự Đức nhận làm con nuôi và giao cho bà Học Phi Nguyễn Thị Hương trông coi, dạy bảo.

Đăng lúc: 16-11-2016 02:44:08 PM | Đã xem: 121 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch Sử

Vua Dục Đức (1883, 3 ngày)

Vua Dục Đức tên là Nguyễn Phúc Ưng Ái, là con thứ 2 của Thụy Thái Vương Nguyễn Phúc Hồng Y và bà Trần Thị Nga. Ông sinh ngày 4 tháng 1 năm Quý Sửu (11-2-1853). Năm 1869, lúc 17 tuổi được vua Tự Đức chọn làm con nuôi và đổi tên là Ưng Chân, cho xây Dục Đức Đường để ở và giao cho Hoàng Quý Phi Vũ Thị Duyên (sau này là Lệ Thiên Anh Hoàng hậu) trông coi, dạy bảo.

Đăng lúc: 16-11-2016 02:43:19 PM | Đã xem: 146 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch Sử
Vua Tự Đức (1848-1883)

Vua Tự Đức (1848-1883)

Vua Tự Đức có tên là Nguyễn Phúc Hồng Nhậm, ngoài ra còn có tên là Thì. Ông là con thứ 2 của vua Thiệu Trị và bà Phạm Thị Hằng (Hoàng hậu Từ Dũ), sinh ngày 25 tháng 8 năm Kỷ Sửu (22-9-1829).

Đăng lúc: 16-11-2016 02:42:03 PM | Đã xem: 134 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch Sử

Vua Thiệu Trị (1841-1847)

Vua Thiệu Trị có tên là Nguyễn Phúc Miên Tông, ngoài ra còn có tên là Tuyền và Dung. Ông là con trưởng của vua Minh Mạng và bà Hồ Thị Hoa (Tá Thiên Nhân Hoàng hậu), sinh ngày 11 tháng 5 năm Đinh Mão (16-6-1807) tại ấp Xuân Lộc, phía Đông Kinh Thành Huế.

Đăng lúc: 16-11-2016 02:40:58 PM | Đã xem: 142 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch Sử
Vua Minh Mạng (1820-1840)

Vua Minh Mạng (1820-1840)

Vua Minh Mạng tên là Nguyễn Phúc Đảm, còn có tên là Kiểu, con thứ 4 của vua Gia Long và bà Nguyễn Thị Đang (Thuận Thiên Cao Hoàng hậu). Ông sinh ngày 23 tháng 4 năm Tân Hợi (25-5-1791) tại làng Tân Lộc, tỉnh Gia Định.

Đăng lúc: 16-11-2016 02:40:01 PM | Đã xem: 141 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch Sử
1. Vua Gia Long (1802-1819)

1. Vua Gia Long (1802-1819)

Vua Gia Long tên là Nguyễn Phúc Ánh (Anh), ngoài ra còn có tên là Chủng và Noãn, con thứ 3 của Nguyễn Phúc Côn (Luân) và bà Nguyễn Thị Hoàn. Nguyễn Phúc Ánh sinh ngày 15 tháng Giêng năm Nhâm Ngọ (8-2-1762).

Đăng lúc: 16-11-2016 02:38:34 PM | Đã xem: 119 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch Sử
Gần 36 tỷ đồng trùng tu nơi thờ chúa Nguyễn Kim

Gần 36 tỷ đồng trùng tu nơi thờ chúa Nguyễn Kim

Triệu Tổ Miếu là một trong năm miếu thờ quan trọng của triều Nguyễn được xây dựng sớm nhất trong Hoàng Thành Huế.

Đăng lúc: 16-11-2016 02:29:57 PM | Đã xem: 216 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch Sử , Di tích đền thờ
Nơi vua Minh Mạng chào đời ở Sài Gòn

Nơi vua Minh Mạng chào đời ở Sài Gòn

Bảo tàng chứng tích chiến tranh (quận 3) vốn là chùa Khải Tường - nơi vua Minh Mạng được sinh ra năm 1791, khi chúa Nguyễn Ánh bị quân Tây Sơn truy đuổi.

Đăng lúc: 16-11-2016 02:27:29 PM | Đã xem: 221 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch Sử , Di tích đền thờ
HĐTS TỘC NGUYỄN HỮU GIA VIỄN XIN ĐÓNG GÓP BỔ SUNG GIA PHẢ

HĐTS TỘC NGUYỄN HỮU GIA VIỄN XIN ĐÓNG GÓP BỔ SUNG GIA PHẢ

Có không ít chi Họ Nguyễn, thậm chí trong Tộc Nguyễn Đại Tông có nguồn gốc từ Gia Viễn: Nho Quan – Gia Viễn, Gia Hưng: nay là Gia Miêu Ngoại Trang cũng vậy và một số chi tộc nữa ở tp. Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Bình...vv

Đăng lúc: 17-05-2016 03:20:34 PM | Đã xem: 461 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch Sử
Nguyễn Bặc - vị tể tướng đầu tiên của Việt Nam

Nguyễn Bặc - vị tể tướng đầu tiên của Việt Nam

Là vị tể tướng đầu tiên trong lịch sử nước ta, Nguyễn Bặc đã giúp vua Đinh Tiên Hoàng trong việc dựng chính quyền, lập triều nghi, chấn hưng kinh tế, củng cố nền độc lập.

Đăng lúc: 17-05-2016 03:18:31 PM | Đã xem: 238 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch Sử
Vị tướng khai sinh đất Sài Gòn

Vị tướng khai sinh đất Sài Gòn

Hơn 300 năm trước Nguyễn Hữu Cảnh lập phủ Gia Định, tập hợp lưu dân khai khẩn vùng đất quạnh hiu, hoang vắng lập nên Sài Gòn ngày nay. Sài Gòn trải qua hơn 300 năm lịch sử, khá trẻ so với nghìn năm văn hiến của dân tộc, song hiện là thành phố năng động và là đầu tàu kinh tế của cả nước. Từ mảnh đất đồng không mông quạnh xưa, TP HCM hiện có 10 triệu người, hàng loạt cao ốc và đường phố luôn tắc nghẽn bởi mật độ dân cư cao.

Đăng lúc: 16-02-2016 10:57:13 AM | Đã xem: 471 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch Sử , Di tích đền thờ
Đức TUY LÝ VƯƠNG  NGUYỄN PHÚC MIÊN TRINH

Tiểu sử tóm tắt của Đức TUY LÝ VƯƠNG NGUYỄN PHÚC MIÊN TRINH

Tiểu sử tóm tắt của Đức TUY LÝ VƯƠNG NGUYỄN PHÚC MIÊN TRINH

Đăng lúc: 13-11-2015 10:15:57 AM | Đã xem: 399 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch Sử
Sơ Lược Về Các Dòng Họ ở Việt Nam

Sơ Lược Về Các Dòng Họ ở Việt Nam

1.1. Thời-Gian xuất-hiện Theo truyền thuyết, thuỷ tổ dân tộc Việt Nam là Kinh Dương Vương, hiện có mộ tại làng An Lữ, huyện Thuận Thành, tỉnh Hà Bắc (?).

Đăng lúc: 06-04-2015 03:27:42 PM | Đã xem: 1565 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch Sử
1 2  Trang sau
 

Menu

http://tanbinh.hochiminhcity.gov.vn/_LAYOUTS/LacVietBio/EOFFICEIMG/LacViet.LacVietSPList/word.png Danh Nhân họ Nguyễn
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Facebook_icon.svg/30px-Facebook_icon.svg.pngFacebook họ Nguyễn

Giới Thiệu

Thư mời tham gia xây dựng cổng thông tin điện tử họ Nguyễn Việt Nam

Thư mời tham gia xây dựng Cổng Thông Tin Điện Tử Họ Nguyễn Việt Nam ************************* Kính gửi : Cộng Đồng Họ Nguyễn Việt Nam.Họ Nguyễn chúng ta là một dòng Họ rộng lớn và rất nhiều chi, nhiều nhánh Họ rộng khắp trên toàn quốc và cả thế giới. Việc thành lập một Cổng Thông Tin chung cho...

Góc Video

Thống Kê Truy Cập

  • Đang truy cập: 25
  • Hôm nay: 122
  • Tháng hiện tại: 11255
  • Tổng lượt truy cập: 587565

Facebook Họ Nguyễn VN